Whatsapp

Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan Ve 50’den Az Çalışanı Olan İşletmeler Ne Yapacak

01 Temmuz 2020 tarihinden itibaren bir çalışanı bile olan tehlike sınıfı ayırt etmeksizin tüm işyerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı hizmeti bulundurulacaktır.
30.06.2012 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6. Maddesi 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1.7.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

50’den az çalışanı olan Az Tehlikeli işletmeler çalışanları arasında iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi mevcutsa isg katip sistemi üzerinden içe görevlendirme yaparak iş güvenliği uzman ve işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğunu yerine getirmiş olacaklardır

Ortak sağlık güvenlik birimlerden (OSGB) alınan iş güvenliği uzmanlığı ya da işyeri hekimliği hizmetlerinde çalışan sayısına göre belirlenen asgari sürelerde isg-katip sistem atamasının yapılması ve sistem üzerinden onaylanması gerekmektedir.

 

Sn,  YETKİLİ,

               İşyerinizde çalışan ortalama  kişi için; halen yürürlükte  bulunan 4857 Sayılı İş Kanunu ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile İş Güvenliği Uzmanlarının ve İşyeri Hekimleri ile Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı"nda belirtilen süreler göz önüne alınarak iş güvenliği ile ilgili vereceğimiz hizmete ilişkin teklifimiz aşağıya çıkarılmıştır. 

 

 

İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri

 

MADDE 12 – (1) (Değişik:RG-30/4/2015-29342)İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.

b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.

 

İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri

 

MADDE 12 – (1) (Değişik:RG-18/12/2014-29209) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika.

b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.

SKDJVNDFNVDSFVSDKJFNVDFV