İş Hukuku Danışmanlığı

Karmaşık ve uzmanlık gerektiren bir alan olan iş hukuku çok detaya ve inceliğe dayalı. Karşılıklı tarafların hak kaybı yaşamaması adına hem işveren hem de çalışanların hak ve menfaatlerini korumak adına yasaların öngördüğü çerçevede profesyonel anlamda iş hukuku danışmanlığı hizmeti veren danışmanlık firmalarının sunduğu hizmetlerden yararlanmak işverenler açısından önemli. 

İş Sözleşmesine Dayanarak Çalışılan Bİr Hukuk Dalıdır

İş hukuku bir işverene bağlı olarak ve bir iş sözleşmesine dayanarak çalışılan bir hukuk dalıdır, iş hukuku ve sosyal güvenlik alanlarında çeşitli hizmetler sunan ortak sağlık ve güvenli firmalarının genel anlamda sunduğu hizmetler şöyle sıralanabilir. İşçi ve işveren arasında mevzuata uygun çalışma ortamlarının sağlanması amacı ile çalışan iş hukuku danışmanlığı firması çalışma modellerine göre iş sözleşmeleri hazırlar. 

İş Hukuku Kapsamında Kİ Hİzmetler

İşyeri iç yönetmeliğini hazırlar, özlük dosyalarının kontrolünü sağlar, iş akdi fesih sürecini kontrol eder, iş uyuşmazlıklarının çözümünde rol alır, idari para cezalarında işyerinin hak ve menfaatlerini korur, işyerinin devir, birleşme, kapanma ve tescil işlemlerini yürütür. İş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda hukukun gereğini yerine getirir, prim farklarına itirazlarda bulunur, idari para cezalarında kanunlara göre işyerinin hak mahrumiyeti yaşamasının önüne geçer. 

İş Hukuku Danışmanlık Hİzmetlerİ

Yurt dışı işçi istihdamı, incelemelerde rehberlik uygulaması, çalışanların emeklilik ile birlikte tahsis talep işlemleri iş hukuku danışmanlığı hizmetleri kapsamında yer alır. Ayrıca uyuşmazlık ve dava danışmanlığı ile tüm iş hukukunu ve sosyal güvenlik uygulamalarını kapsayan konularda çalışmalar yapan ortak sağlık ve güvenlik birimi firması. 4857 sayılı iş kanunu ile 5510 sayılı sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası kanunları çerçevesinde ki tüm alanlarda çözüm önerileri ile birlikte işverenlerin her türlü sorununda görev alır.  

Danışmanlık Hİzmetİ İle Bİrlİkte Eğİtİmler Verİr

Profesyonel ve işinde uzman ekipleri ile kanun uygulamaları çerçevesinde danışmanlık hizmetinin yanı sıra bu alanlarda eğitimlerde veren firma tüm tüzel kişiliklere ve bireysel işletmeler ile az tehlikeli, tehlikeli ya da çok tehlikeli sınıflarında ki tüm işletmelere hizmet sunar.