İş Güvenliği Hizmeti

 

Tüm dünya ülkeleri iş kazalarını ve meslek hastalıklarını en aza indirmek adına farklı kanun ve yasalar ile tedbirler alıyor zaten teknolojinin ve modern yaşamın bu kadar geliştiği bir dünyada iş kazalarının ya da meslek hastalıklarının yaşanması trajikomik bir durum. İnsan sağlığını etkileyen ve hayati tehlikelere neden olan iş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda ki tüm çalışmalar tüm dünyada uzman kurumlar tarafından yapılmakta. 

 

İş Sağlığı Ve Güvenlİğİ Kanunu Yürürlüğe Gİrdİ

Ülkemizde iş kazalarının önüne geçmek, meslek hastalıklarından çalışanları korumak, iş ve işçi sağlığını güvence altına almak için iş sağlığı ve güvenliği kanunu yürürlüğe girdi, kanun hem işverene hem de çalışanlara bir takım sorumluluklar yükledi. Bu kapsamda hizmet veren iş sağlığı ve güvenliği konusunda danışmanlık firmaları işverenlerin üzerinde ki yükünü paylaşmaya başladı, kanunun uygulanması, alınması gereken tedbirler, işveren ve çalışanlara yükümlülükleri hakkında ki bilgilendirmeler iş güvenliği hizmeti veren danışman şirketler aracılığı ile yapılmakta. 

Sektörlerİn Gereksİnİmlerİ Karşılanıyor

Şirketler tarafından iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi, diğer sağlık personeli, risk analizi, sağlık taraması, acil durum eylem planı, personel psikolojik destek gibi ana konular başta olmak üzere işveren için sorumluluğunda olan tüm hizmetler verilmekte. Uzman personeller tarafından tüm iş güvenliği eğitimleri ile birlikte tüm işyerlerinde yapılması zorunlu olan iş güvenliği ve ortam ölçümleri hizmetlerinin de sağlandığı iş güvenliği hizmeti kapsamında tüm sektörlerin gereksinimleri karşılanıyor. 

İşverenler Açısından Önemli Bir Avantaj

 

Ayrıca işe giriş ve işbaşı muayenesi, çalışanların periyodik sağlık kontrolleri, işyerinin genel hijyen denetimleri, üretim ya da hizmetine göre çalışanların tetkik ve düzenli kontrolleri, iş sağlığı incelemeleri ve raporlanması gibi bir çok farklı alanda hizmet üreten danışmanlık firması ile çalışmak işverenler açısından oldukça önemli bir avantaj. Kanun kapsamında yer alan tüm sorumlulukları kendi bünyesinde yürütebilme imkanı az olan işletmeler uzman desteği almak zorunda. Her anlamda işletme için fayda sağlayacak olan profesyonel iş güvenliği hizmeti için kanunda yer alan tüm yetki belgelerine sahip ortak sağlık ve güvenlik birimi firmalarından destek alınmalı.