Acil Durum Planı

 

ACİL DURUM EYLEM PLANI NEDİR:
Doğal afetler, yangın, kimyasal ya da basınçlı kapların patlaması, sabotaj, terör saldırısı gibi durumlarda işyeri bireylerinin alması gereken tedbirler zincirinin neler olmasının anlatılması, planlanması ve ilgili tatbikatların yapılmasına "Acil Eylem Planı" diyoruz

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerince,
1. İşyeri tehlike sınıfı ne olursa olsun
2. İşyerinde 50'den az ya da çok çalışan olsun ya da olmasın
3. Tüm işletmelerin
4. Acil eylem planı yaptırılması için bir süre veya kademeli geçiş söz konusu olmadığından,
Kanunun 11 inci maddesi gereğince, 01.01.2013 tarihi itibariyle, iş sağlığı ve güvenliği yönünden işveren acil eylem planı yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Yükümlülük tüm işverenler için 01.01.2013 tarihi itibariyle başlamıştır.
Geçerlilik süreleri

Tehlike sınıfına göre tekrarlanmalı,
Çok tehlikeli iş yerlerinde 2 yılda bir
Tehlikeli iş yerlerinde 4 yılda bir
Az tehlikeli iş yerlerinde 6 yılda bir

Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az 1 defa olmak üzere tatbikat yapılması zorunludur.

Hizmetlerimiz Hakkında Teklif Alın

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers