Acil Durum Planı

 

ACİL DURUM EYLEM PLANI NEDİR:
Doğal afetler, yangın, kimyasal ya da basınçlı kapların patlaması, sabotaj, terör saldırısı gibi durumlarda işyeri bireylerinin alması gereken tedbirler zincirinin neler olmasının anlatılması, planlanması ve ilgili tatbikatların yapılmasına "Acil Eylem Planı" diyoruz

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerince,
1. İşyeri tehlike sınıfı ne olursa olsun
2. İşyerinde 50'den az ya da çok çalışan olsun ya da olmasın
3. Tüm işletmelerin
4. Acil eylem planı yaptırılması için bir süre veya kademeli geçiş söz konusu olmadığından,
Kanunun 11 inci maddesi gereğince, 01.01.2013 tarihi itibariyle, iş sağlığı ve güvenliği yönünden işveren acil eylem planı yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Yükümlülük tüm işverenler için 01.01.2013 tarihi itibariyle başlamıştır.
Geçerlilik süreleri

Tehlike sınıfına göre tekrarlanmalı,
Çok tehlikeli iş yerlerinde 2 yılda bir
Tehlikeli iş yerlerinde 4 yılda bir
Az tehlikeli iş yerlerinde 6 yılda bir

Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az 1 defa olmak üzere tatbikat yapılması zorunludur.

Hizmetlerimiz Hakkında Teklif Alın


Acil durumlar her yerde ve her an oluşabilir. Doğal afet, yangın, patlama vb. gibi durumlar her insanın başına gelebilir. Bu durum başa geldiği zaman yapılması gereken şeyler vardır. Bu yapılması gereken şeyler hayati önem taşımaktadır. Bu gibi durumlar için nasıl davranılması gerektiğine dair önceden planlama yapmak gerekir. Bu planlamaya acil durum planı denir. İş yerleri gibi yerler insanların en çok vakit geçirdi yerlerden bir tanesidir. Bu yerlerin bu planı yapması ve olası durumda hayata geçirmesi gerekmektedir. Bu gibi durumlarda hemen reaksiyon verebilmek önemlidir. Bunun için de deneyimli olmak gerekir. Deneyimli olmak demek her kötü felaketin başa gelmesi değildir. Sanki o olay olmuşçasına rol yapıp o an ne yapılacağı düşünülebilir. Buna tatbikat adı verilir.


Acil Durum Halinde Yapılası Gerekenler


Gerekli araç gereç olmalıdır. Oluşan kötü olay sırasında hayatta tutacak bir takım malzemeler sağlanmalıdır. Acil durum çantası mutlaka olmalıdır. Deprem gibi durumlar için paket uzun süre bozulmayacak yiyecekler olmalıdır. Acil durum sırasında neler yapılacağını gösteren organizasyon olmalı ve herkese bir görev verilmelidir. Haberleşme en önemli noktayı oluşturur. Nasıl bir bilgi alışverişi olabileceğine dair teoriler üretilmeli acil durum esnasında başkasına nasıl ulaşılır sorusu cevaplanmalıdır. Acil durum sırasında yapılması gerekenler listesi oluşturulmalıdır. İstanbul Acil durum planı acil durumlarda hayat kurtarır. Bu yüzden bu planı yapmak hayati önem teşkil etmektedir.


İşveren ve Çalışanlar Acil Durum Sırasında Ne Yapmalıdır?


Çalışma ortamının herhangi bir acil duruma uygun olması gerekir. Kullanılan maddelerin bu durum sırasında oluşturabileceği tehlikeler göz önünde bulundurulmalı ve ona göre önlemler alınmalıdır. Acil durum sırasında çalışanların nasıl bir konum alacağı tanımlanmalıdır. Çalışanların bu durum esnasındaki hareketleri çok mühimdir. Acil durum esnasında her türlü tehlike için çalışanlar uyarılmalı, başkalarına nasıl yardım edecekleri konuşulmalı, makineler veya kimyasallarla çalışıyorlar ise o esnada o maddelerle ne yapmaları gerektiği düşünülmelidir.


Acil Durumların Oluşması


Olabilecek daha kötü felaketlerin önlenmesi için neler yapılabileceği konuşulmalıdır. Acil durum planı yapmak her işyeri için mecburidir. Çalışan sayısı çalışanların nerede çalıştığı gibi konular bu planın nasıl oluşturulması gerektiğine dair önemli ipuçları sunarlar. İlk yardım bilen birilerinin mutlaka olması lazımdır. Bu yüzden işyerleri ilk yardım eğitimini vermek veya verdirmek zorundadır.


Acil Durum İçin Tedbir Oluşturulmayan Durumlar da Olabilecekler


Acil durum için önlem alınmaz ise kişi kayıp sayısı fazla olabilir. Bu durum iş sağlığı ve güvenliğini tehdit eder. Herhangi bir acil durum için işyerinin tedbirli olması gerekir. Olmadığı durumlarda yapılan kontrollerde para cezasına çarptırılır. Aylık yapılan bu kontrollerde tedbirsizlik görülür ise bin lira para cezası ödemek zorunda kalınır. Acil durum planı hem işyerlerinde hem de evlerde olması gerekmektedir.

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers