İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 25426 sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında tüm işverenler çalışanlarına sertifikalı iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdirmek zorundadır.

Çalışanlara Temel İSG Eğitimleri;
a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa ve 16 saat
b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 2 yılda en az bir defa ve 12 saat
c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 3 yılda en az bir defa ve 8 saat olarak düzenlenir.

Çalışanlara verilecek eğitim, işyerinin faaliyet alanına göre aşağıdaki ve benzeri konulardan seçilir;
• Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
• İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
• İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
• Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
• İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
• Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
• Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
• İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
• Kişisel koruyucu alet kullanımı,
• Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
• Uyarı işaretleri,
• Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
• Temizlik ve düzen,
• Yangın olayı ve yangından korunma,
• Termal konfor şartları,
• Ergonomi,
• Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
• İlk yardım, kurtarma.


Belgelendirme:
Teorik ve pratik sınavları başarıyla tamamlayan katılımcılara 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nu ve ilgili yönetmeliklere uygun "EĞİTİM KATILIM Belgesi" verilmektedir.

Hizmetlerimiz Hakkında Teklif Alın

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers