Risk Analizi

Ne zaman yaptırmalı?

İşin tehlike sınıfına ve çalışan personel sınıfına bakılmaksızın. 01/ Ocak /2013 Tarihinde itibaren yaptırılması zorunludur.

ÇSGB’nın risk değerlendirmesini yatırmayanlarla ilgili uygulaması nedir?

4 bin-12 bin TL arası para cezası uygulanır.
Ayrıca aykırılığın devam ettiği her ay için ayrıca para cezası uygulanır.

Geçerlilik süresi ne zamana kadardır?
Tehlike sınıfına göre tekrarlanmalı.
Çok tehlikeli iş yerlerinde 2 yılda bir
Tehlikeli iş yerlerinde 4 yılda bir
Az tehlikeli iş yerlerinde 6 yılda bir

Hizmetlerimiz Hakkında Teklif Alın

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers