Kaldırma Aracı Periyodik Test ve Kontrolü

İşletmelerde kullanılan en önemli ekipmanlardan birisi de kaldırma ve iletme ekipmanlarıdır. Vinçler, caraskallar, forkliftler, transpaletler, yük asansörleri, platformlar, iskeleler, sapanlar vb. ekipmanlar bu kapsama girmektedir.
Kaldırma ve İletme Ekipmanlarının periyodik kontrolleri genel olarak en geç yılda 1 kez gerçekleştirilmelidir. İskele grubunda yer alan ekipmanların periyodik kontrolleri ise en geç 6 ayda bir kez gerçekleştirilmelidir.

Periyodik kontrolleri yapmaya makina mühendisleri, makina ve metal bölümü mezunu teknik öğretmenler, makina teknikerleri ve yüksek teknikerleri yetkilidir. İskele grubunda yer alan ekipmanların periyodik kontrollerinde ise yukarıda belirtilen ünvanların yanında üniversitelerin inşaat ve mimarlık bölümü mezunları ile bunların tekniker ve yüksek teknikerleri; gemi yapım işlerinde ise gemi inşa mühendisleri yetkilidir.

Hizmetlerimiz Hakkında Teklif Alın


Sanayide kullanılan kaldırma araçları insan gücüne bağımlılığı azaltmakla birlikte yük kaldırma da son derece kolaylık sağlar. Kaldırma araçlarının kontrolleri periyodik düzende yapılmaz ise iş kazaları ile can ve mal kaybına neden olur ama kontroller belirlenen sıklıkla gerçekleşir ise hem makine uzun ömürlü olur hem de iş kazaları ciddi oranda azalır, kaldırma aracı periyodik test ve kontrolü 2004 yılında resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren iş ekipmanlarının sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğinde belirlenmiştir.


Kontroller Periyodik Şekilde Yetkili Kişilerce Yapılmalı


İstanbul Kaldırma aracı periyodik test ve kontrolü, iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli olan şartları belirleme amacı ile yapılır. İş ekipmanın ilk kurulumunda ve daha sonrasında güvenli kullanımını sağlamak, kurulum ve montaj şartlarında kurulmasını sağlamak yetkili personel tarafından yapılmalıdır, kullanımın ve çalışmasının doğru olduğu belgelenmelidir. İş ekipmanının eskimesi, kazalara neden olma ihtimali, çalışma şeklinin değişmesi ve karşılaşılan doğal olaylar nedeni ile güvenliği bozulabilir. Bu yüzden durumun, arızanın ya da hasarın zaman kaybı yaşamadan tespit edilmesi, giderilmesi ve sağlık ile güvenlik kontrolleri periyodik şekilde yine yetkili kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.

Kaldırma aracı, bir yükün insan gücü kullanılmadan taşınması ve nakledilmesini sağlayan ve birçok sektörde kullanılan araçlardır. Tüm kaldırma araçları ve bağlantıları kullanım amacına uygun tasarlanmalı ve üretilmeli, periyodik bakımları yapılmalı, eğitimini almış kişiler tarafından kullanılmalı, belirtilen yükten daha fazlası taşınmamalı ve kaldırma aracı ile aksesuarları amacı dışında kullanılmamalı. Kaldırma araçlarının periyodik bakım ve testleri en fazla yılda bir kez yapılmalıdır, kontrol ve testleri de TS EN 473 şartlarına göre makine mühendisleri, makine teknikerleri ve yüksek teknikerler tarafından yapılmalıdır.


Kurallar Yönetmelikle Belirlenmiştir


Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre iş ekipmanlarının kuralları 6 ve 7. Maddelerle düzenlenmiştir buna göre;


Madde 6: İşveren iş ekipmanının kullanım süresinde bakımı yaptırmak ve sağlıklı ve güvenli çalışması için önlemlerini almak zorundadır.
Madde 7: İşveren her yıl kaldırma aracı periyodik test ve kontrolünü yaptırmak zorundadır, bu kontroller yetkili kişiler tarafından yapılmak zorunda olduğu gibi belge düzenlenmesi de mecbur tutulmuştur.


Kaldırma Aracı Periyodik Test Ve Kontrolü İki Şekilde Gerçekleşir


Kaldırma aracı periyodik test ve kontrolü iki şekilde gerçekleşir; göz ile muayene deneyi ve yük taşıma muayene deneyi olarak yapılır. Göz ile muayene deneyi, freni, mekanizmaları, aydınlatmaları, elektrik ve hidrolik donanımı, sinyalizasyon sistemi, kanca ile diğer yük kaldırma donanımı ve bunların bağlantıları yani aracın hayati önem taşıyan tüm unsurların gerek teknik gerekse şartlara uyumu kontrol edilmesidir. Yük taşıma muayene deneyimi ise statik, dinamik ve kararlılık deneyleri olarak üç şekilde yapılır.


Periyodik Kontrolü Yapılan Kaldırma Araçları Şunlardır


Periyodik kontrolü yapılan kaldırma aracı periyodik test ve kontrolü araçlar şunlardır; vinç, caraskal, transpalet, forklift, atölye tipi krikolar ve lift, insan ve yük asansörleri, platform, yürüyen merdiven veya bant, cephe asansörü, sapan, mapa, teleski, teleferik, telesiyej, çekici, dozer, silindir, greyder gibi iş makineleri, çeşitli konveyöreve bantlı iletme makineleri. Kaldırma araçları belirtilen yükün 1,25 katından daha fazla yükü kaldıramaz, periyodik bakımları TS EN 473 standardına göre yalnız makine mühendisleri ile makine teknikleri ya da yüksek teknikerler tarafından yapılır. Elektronik kumanda sistemi bulunana araçlarda ise bakımda elektrik ve makine branşlarında yetkili kişiler birlikte çalışır. İskelelerde de yine makine mühendislerinin yanı sıra gemi inşaatı mühendisleri de muayene yapabilir ve iskelelerde periyodik bakım süreci altı aydır.

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers