Arama Kurtarma ve Tahliye Eğitimi

Anasayfa / Blog / Arama Kurtarma ve Tahliye Eğitimi

Arama Kurtarma ve Tahliye Eğitimi

Arama kurtarma ve tahliye eğitimi kaçış yolu, acil durum planı, kurtarıcı ve kurtarma ekibi gibi temel kavramlardan bahsederek yangın tahliyesi sırasında dikkat edilmesi gereken önemli kurallar hakkında uzmanlar tarafından bilgiler verilir.
Arama kurtarma ve tahliye eğitimi sonunda kazanılması hedeflenen davranış şekilleri:
    •    İşletmede mevcut tüm kurtarma malzemeleri ve cihazları kullanılarak acil durumlarda kazazede ve kıymetli eşya kurtarma işlemini gerçekleştirme becerisini elde etmek.
    •    Dumanlı ortamlarda nasıl hareket edilmesi gerektiğini öğrenmek.
    •    Yangından korunma kıyafetlerini ve yangından korunma teçhizatını hızlı ve efektif olarak kuşanma becerisini elde etmek.
    •    Dumanlı ortamda hareket etme ve kazazede kurtarma becerisine sahip olmak.
    •    İşletmede bulunan tüm kurtarma cihazları ve malzemelerini efektif olarak kullanarak kurtarma yapabilmeyi öğrenmek.
    •    Acil durum planında yer alan kurtarma ekibi içerisinde  yapacağı görevin doğru olarak anlaşılmasını sağlamak.
    •    Ekip olmak ve ekip ruhu geliştirilmesi eğitim ve uygulamaları.
    •    Sedyeli ve sedyesiz kazazede taşıma eğitimleri ve uygulamaları.
    •    Temel ilkyardım bilgisine sahip olmak.
    •    Telsiz ile irtibat kurabilmek.
    •    İşletme acil durum kaçış planına hâkim olmak.
    •    İşletme içi adreslere hâkim ve işletme içinde kazazede arama tekniklerine öğrenmiş olmak.
    •    Acil durum sonrası rapor hazırlayabilmek.

 

Arama Kurtarma ve Tahliye Nedir?


Tahliye güvenlik sorumlusunun gerekli görmesi durumunda başlayan, müdahale ile eşzamanlı yapılan, canlıların tehlikeli ortamdan güvenli toplanma merkezlerine hızlı ve planlı bir şekilde intikalinin sağlanması arama kurtarma ve tahliye olarak bilinir. Kurtarma ise herhangi bir afet sırasında acil yardıma muhtaç olan kişilerin yerini tespit etme, gerektiği durumlarda ilk yardım uygulama ve daha kapsamlı yardım alabilecekleri güvenli bir yere nakletme faaliyetidir.


Arama Kurtarma ve Tahliye Eğitimini Kimler Almalıdır?


İşverenler değişen ve sonradan ortaya çıkan riskler sonucunda veya tehlike sınıflarına uygun düzenli aralıklarla çalışanlara verilen İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini yenilemekle yükümlüdür. Eğitim yönetmeliğinde yapılan en son düzenlemelere göre yenileme eğitimleri artık online olarak da yapılabilmektedir. Bu nedenle kurumunuzda çalışanların aldığı eğitimin yenilenmesi gerekiyor ise uzaktan eğitimin avantajlarından sizde faydalanabilirsiniz. Ayrıca AFAD gönüllüsü olmak isteyenler de alabilir.


Bu Eğitim Katılımcılara Ne Sağlar?


Çalışanların mutlaka almaları gereken eğitim konuları “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” EK-1’in içeriğinde belirtilmektedir. Katılımcılar bu eğitimi tamamladıktan sonra yasal zorunluluklarından birini yerine getirmiş olur. Aldıkları bu eğitimi tamamladıklarını belgeleyebilirler.


Katılımcılar bu eğitimi tamamladıktan sonra tahliye, kaçış yolu, güvenli toplanma noktası, acil eylem planı ve kurtarıcı terimlerinin anlamını öğrenerek tahliye ve kurtarma sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgi sahibi olmuş olurlar ve Arama kurtarma tahliye ekibi görevleri öğrenilmiş olur.


Eğitim Süreci Nasıldır?


• Eğitimlerimiz uzaktan eğitim (online eğitim) ve pekiştirici sorular ile ilerlemektedir.
• Katılımcıların toplam eğitim süresi, bireysel performans ve eğitim izleme hızınıza göre yaklaşık bir saattir.
• Bütün müfredat, etkileşimli e-eğitim modülleri ve videolardan oluşmaktadır.
• Eğitimler tablet, telefon ya da bilgisayar aracılığıyla izlenebilir.
• Eğitimler, kurumunuz izin verdiği müddetçe katılımcıların erişimine açık kalır.
• Katılımcılar atanan eğitimlere internete bağlı oldukları her anda ve her yerde erişebilir.

Arama Kurtarma ve Tahliye Eğitiminin İçeriği Nedir?


Afet ve acil durumlarda, temel kurtarma tekniklerini ve tahliyelerde dikkat edilmesi gereken noktalar anlatan farkındalık seviyesinde bir eğitimdir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 11. Madde yer alan, tahliye ve arama kurtarma konularını kapsar.
    •    Temel Afet Bilincii
    •    Temel Kavramlar ve Tanımların Yönetimi.
    •    Afet ve Acil Durumların Yönetimi.
    •    Afet ve Acil Durum Planlarının Yönetimi.
    •    Arama Kurtarma Eğitimi.
    •    Enkazda Müdahale (Profesyonel Ekip Örnekleri).
    •    Afetlerde Temel İlkyardım Bilgilendirilmesi.
    •    Kurtarmada Kullanılan İpler ve Düğümler (Uygulamalı).
    •    Afetlerde Temel İlk Yardım Bilgisi.
    •    Temel Yangın Söndürücü Kullanma Becerisi ve Yangın Eğitimi.
    •    Eğitimin Süresi: Değişim göstermektedir.

 

Eğitmen Kadrosu


Eğitimler; Sivil Savunma Kolejinden sertifikalı, Afet ve Acil Durum Yönetimi konusunda tecrübeli ve bilgili eğitmenler tarafından verilmektedir.
Eğitim yeri; Eğitim kurumunun uygun gördüğü eğitim salonu, tatbikat ve uygulamalar için belirlenecek uygun bir alan.

 

Sertifika Süreci Nedir?


Çalışanlarınız kendilerine atanan eğitimleri başarı ile tamamladıktan sonra eğitimlerinin yenilendiğine dair kurumsal ve bireysel sertifikalar hazırlanmaktadır. Arama kurtarma eğitimi sertifikası PDF olarak indirebilirsiniz. İstendiği zamanlarda da belirtilen posta adresine kargo olarak da gönderilebilir.


Arama Kurtarma ve Tahliye Konusunda Bilinmesi Gereken Temel Kavramlar Nelerdir?

 

  • Acil Durum: İşyerinin tamamında ya da belli bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, doğal afet gibi acil müdahale ve mücadele ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylardır.
  • Acil durum planı: İşyerlerinde meydana gelebilecek her türlü acil durumda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgiler ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plandır.
  • Güvenli yer: Acil durumların olumsuz sonuçlarından dolayı çalışanların etkilenmeyeceği mesafede veya korunakta belirlenmiş yeri ifade eder.
  • Tatbikat: Bir şeyi pratik yaparak öğretmek ve uygulamak anlamına gelmektedir. Birbirinden farklı sektör ve alanlar için uygulanan tatbikatlar; kişinin çok fazla pratik yaparak kolay ve akılda kalıcı biçimde öğrenmesini sağlamayı amaçlar.
  • Tahliye: Güvenlik sorumlusunun gerekli görmesiyle başlayan, müdahale ile eşzamanlı yapılan canlıların tehlikeli ortamdan güvenli toplanma merkezlerine hızlı ve planlı bir şekilde intikalinin sağlanması fiilidir.
Arama Kurtarma ve Tahliye Eğitimi - Kuantum OSGB
Tük Hakları Saklıdır - Kuantum İş Sağlığı ve Güvenliği © 2020 -