İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞ YERİ HEKİMİ ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Anasayfa / Blog / İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞ YERİ HEKİMİ ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞ YERİ HEKİMİ ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

AZ TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN VE 50'DEN AZ ÇALIŞANI OLAN İŞLETMELER NE YAPACAK

 

01 Temmuz 2020 tarihinden itibaren bir çalışanı bile olan tehlike sınıfı ayırt etmeksizin tüm işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü gelmiştir.
30.06.2012 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6. Maddesi 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1.7.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

50’den az çalışanı olan Az Tehlikeli işletmeler çalışanları arasında iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi mevcutsa isg katip sistemi üzerinden içe görevlendirme yaparak iş güvenliği uzman ve işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğunu yerine getirmiş olacaklardır

Ortak sağlık güvenlik birimlerden (OSGB) alınan iş güvenliği uzmanlığı ya da işyeri hekimliği hizmetlerinde çalışan sayısına göre belirlenen asgari sürelerde isg-katip sistem atamasının yapılması ve sistem üzerinden onaylanması gerekmektedir.

 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞ YERİ HEKİMİ ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 

Sn,  YETKİLİ,

               İşyerinizde çalışan ortalama kişi için; halen yürürlükte  bulunan 4857 Sayılı İş Kanunu ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile İş Güvenliği Uzmanlarının ve İşyeri Hekimleri ile Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı"nda belirtilen süreler göz önüne alınarak iş güvenliği ile ilgili vereceğimiz hizmete ilişkin teklifimiz aşağıya çıkarılmıştır.

 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ ÇALIŞMA SÜRELERİ

 

İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki maddeler yürürlüğe girmiştir:

MADDE 12 – (1) (Değişik:RG-30/4/2015-29342) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.

b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.

 

İŞ YERİ HEKİMLERİNİN ÇALIŞMA SÜRELERİ

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞ YERİ HEKİMİ ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 

MADDE 12 – (1) (Değişik:RG-18/12/2014-29209İş yeri hekimi görevini üstlenecek doktorlar, bu yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika.

b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.

 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞ YERİ HEKİMİ ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ - KUANTUM OSGB
Tük Hakları Saklıdır - Kuantum İş Sağlığı ve Güvenliği © 2020 - Seo Hizmeti