İŞ YERLERİNDE PCR TESTİ

Anasayfa / Blog / İŞ YERLERİNDE PCR TESTİ

İŞ YERLERİNDE PCR TESTİ

COVID-19 tanısında uygulanan PCR testi, herhangi bir belirti olmasa dahi COVID-19 hastalığını taşıyan kişilerin en erken evrede belirlenmesini sağlayan güvenli bir testtir. Hastalık tanısının erken evrede konulması, tedavi, izolasyon ve önlem sürecinin erken başlamasına da yardımcı olmaktadır. İş Yerlerinde PCR Testi koronavirüs sürecinde, vücuttaki virüsün kimliğini belirlemek için yapılan bir testtir. 


PCR TESTİ NEDİR, NASIL YAPILIR? 

Farklı hastalıklar için de kullanılan PCR, vücuttaki çok az sayıda ki mikrobu bile tespit edebilmektedir. PCR testine moleküler tanı testi de denebilmektedir. Test, vücutta virüsün varlığını, ayrıca vücudun enfeksiyona yanıt olarak ürettiği antikorları belirleyebilmektedir. Covid 19 taşıyıcısı kişilerin belirlenmesinde aktif rol oynayan PCR testi, küçük bir genetik örnekten çok sayıda kısa DNA kopyaları incelenmesini sağlayabiliyor. Öylece kalabalık ortamlarda, iş yerleri, fabrikalar, ofisler, atölyeler, şirketler gibi çalışma alanlarında belirti gösteren kişilere iş yerlerinde PCR testi yapılması, salgın durumunu en aza indirgemiş olur. PCR testleri, burun ve boğazdan ucu pamuklu ince bir çubuk vasıtasıyla sürüntü örneği alınarak yapılmaktadır. PCR testi ile birlikte koronavirüse yakalanan kişiler ya da taşıyıcı olanlar belirlenir, izolasyonları sağlanır ve bu şekilde salgının kontrol altına alınması için çok önemli bir adım atılmış olur. Ayrıca PCR testi çok kısa sürede sonuç veren güvenilir bir testtir. Bu yüzden iş yerlerinde PCR testi yapılması büyük önem taşımaktadır. PCR, son derece güvenilir bir test yöntemidir. Bu test özellikle koronavirüste belirti göstermeyen taşıyıcıların belirlenmesini sağlanmış olur. PCR testi COVID-19 belirtileri gösteren, kişilere yapılmakla birlikte testi pozitif çıkan kişilerle temas halinde olup belirti göstermeyenlere de uygulanabilmektedir.


İŞ YERLERİNDE PCR TESTİ UYGULAMASI

Koronavirüs yani COVID-19 salgını sosyal ve ekonomik açıdan hayatın her boyutunu olduğu gibi çalışma yaşamını da derinden etkilemektedir. Alınan tüm tedbirlere karşın işyerlerinde de COVID-19 görülebilmesi olası olup, bu tür durumlarda işverence alınacak tedbirlerin bilinmesi özel bir önem arz etmektedir. Bu çerçevede, iş yerlerinde Koronavirüse (Covid-19) maruz kalması durumunda iş yeri tarafından uygulanması tavsiye edilen acil eylem planının nasıl olması gerektiği iş hukuku, sosyal güvenlik hukuku, iş sağlığı ve güvenliği hukuku yönlerinde nasıl olması gerektiğini bilmek önemlidir. Buna göre, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun alt mevzuatı gereğince bulaşıcı hastalıklarla ilgili acil durum eylem planının virüs tanısı bilinmeden önce işverence hazırlanması zorunlu tutulmuştur. Bu planda işyerinde alınacak tedbirler, sorumlular ve süreçler net olarak belirlenmelidir. Bu doğrultuda iş yerlerinde PCR testi uygulaması yapılmalıdır. Herhangi bir çalışanda pozitif bulgu gösteren test sonucuna göre çalışan ve temaslı kişiler derhal sağlık ekiplerine haber verilerek izolasyon altına alınmalıdır.

Herhangi bir çalışanda Koronavirüs (COVID-19) hastalığının belirtilerinin ortaya çıkması durumunda ya da herhangi bir çalışanda test sonucu pozitif çıkması halinde işverence derhal alınması gereken durumlar bulunmaktadır. Son olarak, belirli hallerde Koronavirüs COVID-19 belirtisi görülmesi halinde bu durum iş kazası sayılacağından ötürü konuyla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirimde bulunulması gerekmektedir.

Kuantum OSGB verdiği İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri kapsamında, iş yerlerinde PCR testi uygulaması, PCR test kiti temini, iş yeri hekimiCOVID-19 eğitimihijyen eğitimi gibi hizmetler sağlamaktadır. İş yerleriniz adına bu hizmetlerden faydalanmak için bizimle iletişime geçip detaylı bilgi alabilirsiniz. Kuantum OSGB bir iş sağlığı ve güvenliği danışmanlık firmasıdır.

 

İŞ YERLERİNDE PCR TESTİ - KUANTUM OSGB
Tük Hakları Saklıdır - Kuantum İş Sağlığı ve Güvenliği © 2020 - Seo Hizmeti