İstanbul Osgb Firmaları

Anasayfa / Blog / İstanbul Osgb Firmaları

İstanbul Osgb Firmaları

OSGB Nedir?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB), iş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösteren, iş yerlerine bu konuda destek veren özel hizmet sağlayıcılarıdır. Türkiye'de, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla kurulmuştur.

OSGB hizmetlerinin amacı, iş yerlerinin daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmasına yardımcı olmak, böylece iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçmek ve genel iş verimliliğini artırmaktır. Türkiye'de, belirli bir çalışan sayısından fazla çalışanı olan tüm işletmelerin OSGB hizmeti alması yasal bir zorunluluktur.

OSGB Firmalarının İşlevleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi: OSGB, iş yerlerindeki potansiyel sağlık ve güvenlik risklerini tespit eder ve bu riskleri azaltma yöntemleri geliştirir.Risk analizi her işletme yapılak zorundadır. Çok tehlikeli işletmelerde 2 yıl,tehlikeli işletmeler de 4 yıl ve az tehlikeli işletmelerde 6 yıl geçerliliğini koruyabilir.(İşletmede fiziki bir değişiklik olmadığı sürece)​

Eğitim ve Bilinçlendirme: Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konularında eğiterek, iş yerinde güvenli bir çalışma kültürü oluşturulmasına katkıda bulunur. Eğitimlerde heryıl düzenli olarak yenilenmeli.​

Sağlık Kontrolleri: Çalışanların düzenli sağlık kontrollerini sağlayarak, iş yerinde sağlıklı bir çalışma ortamının korunmasına yardımcı olur. Çalışanlar işe girirşlerin de ve periyodik olarak az tehlikeli sınıfta 5 yılda 1 ,tehlikeli sınıfta 3 yılda 1 ve çok tehlikeli sınıfta yılda 1 yenilenmelidir.​

Acil Durum Planlaması: Acil durumlar için hazırlıklı olunmasını sağlayarak, olası kriz durumlarında etkin müdahale planları sunar.

Yangın Eğitimi ve tatbikat :Tüm işletmeler tarafından Yılda 1 defa yapılması zorunlu olan eğitim ve tatbikattır.İşletme de çalışan personellerin ;Yangın anın da hangi tür yangınlara karşı(katı,sıvı,gaz,metal vs..)nasıl müdahale edeceklerini öğrendikleri eğitim türüdür.

Periyodik İSG uygunluk raporu: İşletme de yer alan kaldırma ekipmanları ve basınçlı kaplar gibi envanterlerin yılda 1 düzenlenen raporlarını kapsamaktadır. Mühendsiler odasına kayıtlı mühendisler tarafından hazırlanan raprolar ile işletmede ki İSG ye göre eksik ,uygunsuz vs..durumların bi nevi haritasını çıkaran raporlamıdır.Oldukça önemlidir.

Mobil sağlık tetkik araçı: Mobil tetkik aracımız ile çalışan personellerin zamandan kazanmasına olanak sağlıyoruz.Tüm tetkikleri odyo ,sft ,akciğer ve hemogram testlerinin yanı sıra açlık şekeri ,b12 d3 vitamin eksiklikleri ,enzimler ve bulaşıcı hastalıklar ile portör testleri gibi birçok testler yapılmaktadır.

İstanbul'da İş Güvenliği

İstanbul, Türkiye'nin en büyük metropolü olması ve çok sayıda sanayi kuruluşuna ev sahipliği yapması nedeniyle iş güvenliği konusunda özel bir öneme sahiptir. Kuantum OSGB olarak İstanbul'daki iş yerlerine, kent özelindeki risk faktörlerini göz önünde bulundurarak, özelleştirilmiş iş güvenliği çözümleri sunuyoruz.

İş Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri

Kuantum OSGB olarak sunduğumuz iş güvenliği danışmanlık hizmetleri, iş yerlerinin spesifik ihtiyaçlarına göre şekillendirilir. Bu hizmetler şunları içerir:

  • Özelleştirilmiş Risk Analizleri: Her işletmenin benzersiz risklerini tanımlayarak, etkili önleme stratejileri geliştiririz.
  • Yasal Uyumluluk Danışmanlığı: İş yerlerinin mevzuata tam uyumunu sağlamak için gerekli yönlendirmeler yaparız.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Politikalarının Geliştirilmesi: İş yerlerinin güvenliğini artıracak politika ve prosedürlerin oluşturulmasında yardımcı oluruz.

OSGB'nin Avantajları

  • Yasal Uyum: İş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği yasalarına uyumunu sağlar.
  • Verimlilik Artışı: Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı, çalışanların verimliliğini ve motivasyonunu artırır.
  • Risklerin Azaltılması: Potansiyel iş kazaları ve meslek hastalıkları riski, OSGB'nin uzman müdahalesi ile azaltılır.
  • Maliyet Tasarrufu: Kazaların ve sağlık sorunlarının önlenmesi, uzun vadede iş yerleri için maliyet tasarrufu anlamına gelir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Ücretleri

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) hizmet ücretleri, birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterir. Ücretlendirmede etkili olan başlıca faktörler şunlardır:

İşletmenin Büyüklüğü ve Çalışan Sayısı: Büyük işletmeler ve daha fazla çalışanı olan iş yerleri genellikle daha kapsamlı İSG hizmetlerine ihtiyaç duyarlar, bu da maliyeti artırabilir.​

Sektör ve İşin Risk Düzeyi: Bazı sektörler, doğaları gereği daha yüksek risk taşırlar (örneğin, inşaat veya madencilik). Bu tür iş yerleri, daha yoğun ve sıkı İSG hizmetlerine ihtiyaç duyarlar, bu da maliyeti yükseltir.​

Hizmet Kapsamı: Temel İSG hizmetleri dışında ek hizmetler (özel eğitimler, detaylı risk analizleri, sürekli danışmanlık vb.) talep edildiğinde maliyet artar.​

Bölgesel Faktörler: Hizmetin sunulduğu bölge de ücretlendirmeyi etkileyebilir. Büyük şehirlerde veya endüstri bölgelerinde hizmet ücretleri daha yüksek olabilir.​

Hizmet Sağlayıcının Uzmanlık ve Deneyim Düzeyi: Daha deneyimli ve uzman sağlayıcılar, genellikle daha yüksek ücret talep ederler.

Genel bir fiyat aralığı vermek zor olmakla birlikte, Türkiye'de küçük ve orta ölçekli işletmeler için aylık İSG hizmet ücretleri genellikle birkaç yüz ile birkaç bin Türk Lirası arasında değişebilir

Kuantum OSGB olarak, yüksek standartlarda hizmet sunmayı hedefliyoruz. Modern teknolojileri ve yenilikçi yaklaşımları kullanarak, iş sağlığı ve güvenliği alanında iş yerlerine en iyi desteği sağlamayı amaçlıyoruz. Çalışanlarının sağlığı ve güvenliği konusunda hassas olan işletmeler için güvenilir bir ortak olmayı hedefliyoruz.

İstanbul Osgb Firmaları - Kuantum OSGB
Tük Hakları Saklıdır - Kuantum İş Sağlığı ve Güvenliği © 2020 - Seo Hizmeti