OSGB Hizmeti

Anasayfa / Blog / OSGB Hizmeti

OSGB Hizmeti

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) yasal olarak; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, İşyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini vermek üzere kurulmuş, mevzuatın gerektirdiği fiziki ve tıbbi donanıma sahip, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin oluşturduğu özel kuruluşlara verilen isimdir.

Bu kuruluşlar 2010 tarihinde Resmi Gazete üzerinden yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ile birlikte T.C. Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetki verilmiş olan özel kuruluşlar olarak tanınmaktadırlar. OSGB hizmeti iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hizmetlerin kapsamında firmalara işyeri hekimleri ve sağlık personelleri yönlendirme, iş güvenliği uzmanı yönlendirme anlamına gelmektedir. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun kapsamış olduğu alanlarda anlaşmalara bağlı olarak yarı zamanlı ya da tam zamanlı olarak yönlendirme sağlayabilmektedir. Deneyim ve tecrübenin ağır basmış olduğu bir alan olduğundan OSGB hizmetinden yararlanan firmalar sayıca artmaktadır. OSGB Hizmeti, hem sürekli olarak işlerini yapacak bir uzmana ulaşım kolay hem de istenildiği takdirde yarı zamanlı çalışan bulmak açısından kolay olduğu için tercih edilmektedir. OSGB hizmeti içeriğinde çeşitli çalışmalar yer almaktadır. Periyodik teknik kontroller, kimyasal değerlendirme, sosyal uygunluk denetim danışmanlığı, iş hijyeni ölçümleri, patlamadan korunma dokümanı hazırlanması, çevre danışmanlığı, çevre etki değerlendirmesi, atık yönetimi, ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi ve mobil sağlık taraması gezici İSG hizmeti aracı gibi farklı alanlarda hizmetler de sunmaktadır. Farklı alanlar da hizmet sunduğundan dolayı OSGB hizmet fiyatları değişiklik gösterebilmektedirler. Bu nedenle ihtiyaç duyulan hizmetten yararlanmak ve fiyat konusunda bilgi almak adına kuantumosgb.com sayfası üzerinden bilgi alabilirsiniz.

OSGB Hizmet İçeriğinde Neler Vardır?

İş güvenliğinden sorumlu uzmanlar OSGB tarafından işyerlerinde takibi zorunlu güvenlik işlerinin yerine getirilmesi için görevlendirilmektedirler. İş sağılığı ve güvenliği hizmeti içerisinde neler vardır? Sorusu da merak konusudur. İş güvenliği alanında en önemli etkenlerden biri olan can güvenliği bakımından tehdit içeren olumsuzlukların tespit edilmesi ve önlem alınması bulunmaktadır. Bu risk unsurları gün içerisinde çalışanların başına gelebilecek her türlü olumsuzluktan meydana gelmektedir. OSGB hizmet yönetmeliği içerisinde bu tehditlerin bulunması ve değerlendirmesi sonrasında gerekli önlemlerin alınması büyük bir önem arz etmektedir. Bahsi geçmekte olan riskler yaşamın her alanında karşılaşılabilecek türden tehditler dahi olsa iş güvenliği uzmanına ihtiyaç vardır. İşyerleri adına şart konulmuş olan bir yönetmelik doğrultusunda bulundurulması gereken bazı iş güvenliği gereksinimleri vardır. Bu hizmet doğrultusunda riskler karşısında önceden hesaplanarak hazırlıklı olunacaktır. Bu önlemler sayesinde çalışmalar üzerinde de aksaklık yaşanmadan çalışmalar devam etmektedir. İş güvenliği odaklı çalışmalar sadece bu alanda hizmet sunmamaktadır. OSGB kuruluşları iş güvenliği hizmeti yanında insan sağlığına verilen önem ile alakalı olarak iş sağlığı hizmeti de sunmaktadır. OGSB ve iş güvenliklerinin genel olarak içinde bulundukları alan dolayısıyla işyerlerinde meydana gelebilecek iş kazası, hastalık, çalışanların sağlık ve bunun yanı sıra güvenliklerini tehdit etmekte olan unsurların önceden tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu uygulamanın gerçekleşmesi adına OSGB tarafından uzmanların yönlendirilmesi sağlanarak bu işlemlerin yürütülmesinde yardımcı olunmaktadır.

OSGB Kuruluşlarının Görevleri ve Sorumlulukları

OSGB hizmeti alma zorunluluğu nedeni ile işyerlerinde bulunan çalışma sahasının daha sağlıklı ve güvenli bir ortama dönüştürülmek amaçlanmıştır. Bu nedenle gerek işveren gerekse OSGB hizmet alımı sağlanmakta olan personel birtakım uygulamaları gerçekleştirme zorundadır. OSGB hizmet sözleşmesi üzerinde bulunan görev ve sorumlulukları şöyledir;

  • İşyerinde sağlık ve güvenlik riskleri karşısında işverene rehberlik ederek gerekli koruma, önlem ve düzeltme çalışmalarını içerisinde bulundurarak uygun bir çalışma ortamı yaratmak ve yaratılmış olan bu çalışma ortamını işveren onayına sunmak.
  • İş sağlığı ve iş güvenliği konusunda çalışanların bilgilendirilmesi adına gerekli eğitim planlamasını yapmak ve bu planı işveren onayına sunmak.
  • İşyerinde meydana gelebilecek olan kaza, yangın, doğal afet ve daha çok sayıda acil müdahale gerektiren olumsuz durumların tespitini yapmak, acil durumlar için plan oluşturmak, ilkyardım ve acil müdahale sırasında gerçekleştirilecek uygulamaların hareket planlamasının diğer yardım edecek kurum ve kuruluşlara aktarmaktır.
  • Yıllık çalışma planı, yıllık rapor, çalışma ortamı üzerinde sağlanan gözetim, iş kazası ve meslek hastalığı karşısında gerçekleştirilen çalışma sonuçlarına ait olan bilgi ve belgelerin kayıt altına alınmasını sağlamak.
  • İşyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak için görevlendirilmiş bir işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı saklaması gereken evrakları OSGB arşivinde saklamalı ve bu belgelerin incelenmek adına istenmesi durumu karşısında sadece denetime yetkili memurlara göstermelidir.
  • OSGB kuruluşları iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunarken iş akışının aksatılmaması adına özen göstermelidirler.
  • OSGB kuruluşları sundukları iş sağlığı ve güvenliği hizmetini başka bir kuruma ya da kişiye aktarmamalıdır.
  • OSGB kuruluşları tarafından istihdam edilmekte olan bireyler ile alakalı olan sözleşmeler İSGKATİP desteği doğrultusuyla birlikte 5 işgününün de genel müdürlük ile paylaşmaktadırlar.
  • OSGB kuruluşları olası bir durum söz konusu olduğunda iş bırakma ya da faaliyet durumlarının iptal edilmesi durumunda 30 gün içinde yetki belgesi asıllarını Genel Müdürlüğe iade etmeleri gerekmektedir.
  • OSGB kuruluşlarında müdür olarak değişiklik ya da işten ayrılma durumlarının oluşması sebebiyle yaşanacak olan durumun OSGB kuruluşu tarafından 30 gün içinde yeni seçilen müdürün İSG-Katip tarafından atanması gerekmektedir.
OSGB Hizmeti - Kuantum OSGB
Tük Hakları Saklıdır - Kuantum İş Sağlığı ve Güvenliği © 2020 - Seo Hizmeti