ACİL DURUM EYLEM PLANLAMA

Anasayfa / Hizmetlerimiz / ACİL DURUM EYLEM PLANLAMA

ACİL DURUM EYLEM PLANLAMA

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 11. Maddesine göre İşverenler, 01.01.2013 tarihi itibariyle iş yerlerinde acil durum eylem planlama yapılmasından sorumludurlar.

 

ACİL DURUM PLANI

 

İşyerlerinde risk analizi sonucuna bağlı olarak acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve  bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

 

ACİL DURUMLARIN BELİRLENMESİ

 

İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar belirlenirken dikkate alınacak hususlar:

 

-Risk değerlendirmesi sonuçları.

-Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali.

-İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar.

-Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali.

-Sabotaj ihtimali.

 

ACİL DURUM PLANININ YENİLENMESİ

   

-Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç iki yılda bir,

-Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç dört yılda bir,

-Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç altı yılda bir yenilenir.

 
Yönetmelikte ele alınan konular:

 

ACİL DURUM EYLEM PLANLAMA

 

-İşverenin yükümlülükleri

-Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları

-Acil durum planı

-Acil durumların belirlenmesi

-Önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler

-Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri

-Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi

-Dokümantasyon

-Tatbikat

-Acil durum planının yenilenmesi

-Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitim

-Büyük endüstriyel tesislerde acil durum planı

-Birden fazla işveren olması durumunda acil durum planları

-Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde acil durum planları

-Bir aydan kısa süreli geçici işlerde acil durum planlaması

-Acil durum planı rehberleri

-Mevcut acil durum planları ve tatbikatlar

-Ekip eğitimlerinin tamamlanması

ACİL DURUM EYLEM PLANLAMA
Tük Hakları Saklıdır - Kuantum İş Sağlığı ve Güvenliği © 2020 - Seo Hizmeti