ELEKTRİK KONTROLÜ

Anasayfa / Hizmetlerimiz / ELEKTRİK KONTROLÜ

ELEKTRİK KONTROLÜ

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince elektrik kontrolü, ölçüm ve testleri Tabloda belirtildiği gibi yapılmaktadır.

Elektrik Ekipmanları ve Tesisatlarının Asgari Kontrol Periyot ve Kriterleri

 

ELEKTRİK KONTROLÜ

 

ELEKTRİK KONTROLÜ UZMANLIK GEREKTİREN BİR KONU


Sanayi ve ticari alanlarda üretim ve faaliyetlerin çok büyük oranı elektrik ile yapılmaktadır bu nedenle elektrik kontrolü periyodik bakımı iş güvenliği ve sürdürülebilir üretim ve hizmet açısından kaldırma aracı periyodik test ve kontrolü kadar önemlidir. İnsanoğlunun ihtiyaçlarının değişmesi ve gelişen teknoloji göz önüne alındığında elektrik kontrolü uzmanlık gerektiren bir konudur.


ELEKTRİK KONTROLÜ ŞARTLARI YÖNETMELİKLE BELİRLENMİŞTİR


Elektrik kontrolü 2001 yılında resmî gazetede yayınlanan elektrik tesislerinde topraklamalar yönetmeliğinde ki mevzuata göre belirlenmiştir. Mevzuata göre elektrik kontrolü periyodik kontrolleri; elektrik dağıtım, iletim ve üretim tesisleri için iki yıl, enerji dağıtım ve nakil hatları için beş yıl, ticaret ve sanayi merkezleri için: topraklama dirençlerinin ölçüm ve muayenesi bir yıl, topraklama tesisleri diğer muayene, ölçme ve kontrolleri iki yıl. Sabit olmayan tesisler için: sabit işletme elemanları için bir yıl, ter değiştirebilen sabit işletme elemanları için altı ay. Patlayıcı, parlayıcı, zehirli ve zararlı maddelerle çalışan, ıslak ortamlarda çalışan işyerleri ve bu kapsamda ki topraklama tesisleri için muayene, ölçme, denetleme, test ve kontroller bir yılı aşamaz şekli ile ayrıca paratoner topraklama kontrolü ve makine bazlı topraklama kontrolü, elektrik ve aydınlatma kontrolü yılda bir kez şekli ile düzenlenmiş durumdadır.


ELEKTRİK KONTROLÜNDE YAPILAN ÖLÇÜMLER


Elektrik kontrolü kapsamında yer alan kontrol ve ölçümler; topraklama ölçümleri, paratoner ölçümleri, elektrik panosu ölçümleri, katodik koruma ölçümleri, elektrik iç tesisat ölçümleri, jeneratör kontrolüdür. Topraklama ölçümü ve kontrolü işyerinin topraklama sistemi açısından son derece önemlidir, 2013 yılında yayınlanan yönetmeliğe göre periyod bir yıl olarak belirlenmiş ve zorunlu kılınmıştır. Topraklama ölçümü elektrik tesisatının olduğu her yerde yapılmalıdır. Elektrik mühendisleri tarafından yapılan paratoner ölçümleri göz ile muayene, teknik doküman kontrolü, topraklama sisteminin ölçümü ve raporlanması şekli ile gerçekleşir. Paratoner bulunan her yerde en az yılda bir defa kontrollerinin yapılması zorunludur. Katodik koruma elemanlarının sağlıklı ve uzun ömürlü çalışması için mühendislerce kontrolleri yapılmalıdır. Yönetmeliğe göre elektrik tesisatının periyodik kontrolü ile kayıtlarının tutulması zorunludur ve jeneratör kontrolleri yılda bir kez uzman mühendisler tarafından yapılmak zorundadır.


ELEKTRİK İÇ TESİSAT KONTROLÜ ZORUNLUDUR


Tüm tesis ve işletmelerde elektrik kontrolü kapsamında elektrik iç tesisat kontrolü ve uygunluk belgesi düzenlemesi resmî gazetede yayımlanan yönetmelikle zorunlu hale getirilmiştir.

ELEKTRİK KONTROLÜ
Tük Hakları Saklıdır - Kuantum İş Sağlığı ve Güvenliği © 2020 -