İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIK HİZMETİ

Anasayfa / Hizmetlerimiz / İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIK HİZMETİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIK HİZMETİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIK HİZMETİ

İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği sağlanması, mevcut şartların iyileştirilmesi ile işveren ve çalışanın yetki, görev ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi amacı ile 2012 yılında 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla her işyerinde iş sağlığı ve güvenliği danışmanlık hizmeti ihtiyacı doğmuştur.

 

KANUNUN UYGULANMASI HALİNDE PARA CEZASI VARDIR

 

Tüm kamu ve özel sektörde ve her iş kolunda geçerli olan kanun personel sayısına bakılmaksızın uygulanmaya başlandı, kanun 26 maddesinde işyerlerinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda bin lira ila 80 bin lira arasında idari para cezası uygulanacağını da açıkça belirtmekte. 

 

İŞVEREN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İLE YÜKÜMLÜ

 

İş sağlığı ve güvenliği danışmanlık hizmeti ile işveren ve çalışanın yasal sorumlulukları hatırlatılır. 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre işveren iş ile ilgili çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak ile yükümlü, işveren ayrıca mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunması için de sorumlu. 

 

KANUNA GÖRE İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

İş sağlığı ve güvenliği hizmeti uzman kadro ve tecrübe ile işyerlerine en uygun çözümleri üretir, kanun işverenin sorumluluklarını şu şekilde ifade etmekte;

 

-İşveren risk değerlendirmesi yaparak gerekli önlem ve tedbirleri almakla yükümlüdür

-İşveren acil durum planları, yangın ile mücadele ve ilk yardım konularında yükümlüdür

-İşveren iş kazası ya da meslek hastalıklarının kayıt ve bildiriminde yükümlüdür

-İşveren işçinin sağlık gözetimi konusunda yükümlüdür

-İşveren çalışanlarını işyeri, işyerinde ki riskler, işçinin yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ile yükümlüdür

-İşveren çalışanların iş ile ilgili eğitimlerinden yükümlüdür

-İşveren çalışanlarının görüşlerini almak ve katılımlarını sağlamak ile yükümlüdür

-İşveren çalışan temsilcisi görevlendirme konusunda yükümlüdür

-İşveren iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda yükümlüdür

 

KANUNA GÖRE ÇALIŞANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIK HİZMETİ

 

6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre çalışanlarında bazı sorumluluk, görev ve yükümlülükleri vardır. İş sağlığı ve güvenliği danışmanlık hizmeti sayesinde çalışan bu sorumluluklarının bilincinde olur. Kanuna göre çalışanlar işveren tarafından verilen eğitim ve iş yeri talimatları doğrultusunda sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemek ile yükümlü.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIK HİZMETİ
Tük Hakları Saklıdır - Kuantum İş Sağlığı ve Güvenliği © 2020 -