İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Anasayfa / Hizmetlerimiz / İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 25426 sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında tüm işverenler çalışanlarına sertifikalı iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdirmek zorundadır.

 

ÇALIŞANLARA TEMEL İSG EĞİTİMLERİ

-Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa ve 16 saat
-Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 2 yılda en az bir defa ve 12 saat
-Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 3 yılda en az bir defa ve 8 saat olarak düzenlenir.

 

Çalışanlara verilecek eğitim, işyerinin faaliyet alanına göre aşağıdaki ve benzeri konulardan seçilir;

-Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
-İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
-İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
-Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
-İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
-Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
-Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
-İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
-Kişisel koruyucu alet kullanımı,
-Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
-Uyarı işaretleri,
-Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
-Temizlik ve düzen,
-Yangın olayı ve yangından korunma,
-Termal konfor şartları,
-Ergonomi,
-Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
-İlk yardım, kurtarma.


BELGELENDİRME


Teorik ve pratik sınavları başarıyla tamamlayan katılımcılara 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nu ve ilgili yönetmeliklere uygun "EĞİTİM KATILIM BELGESİ" verilmektedir.


Bir işyerinde çalışanları korumak ve üretim ile işletme güvenliğini sağlama adına yapılan çalışmalara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi denir. İş yerinde meydana gelmesi muhtemel olan hasarların önüne geçerek, meslek kaynaklı hastalıklardan personeli korumak ve bu yönde önlemler almak adına kanun koyucu 2008 tarihinde bazı kanun maddelerinde değişiklik yapılması sureti ile 5763 sayılı kanunu yürürlüğe koydu.


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ İŞ KAZALARINI AZALTMAKTADIR


Kanun sonrası 2009 yılında iş kazlarını azaltmak için mesleki eğitim almayan personelin ağır işlerde çalıştırılamayacağı hükmü bağlamında iş mevzuatında değişikliklere gidilmiştir. ILO verilerine göre ülkemizde iş kazaların %78’lik oranı işçilerin güvenlik önlemi almadan çalışması nedeni ile gerçekleşiyor, iş kazalarının %98’i insan kaynaklı olup iş güvenliği eğitimi sayesinde bunun çok büyük kısmı önlenebiliyor. İş sağlığı ve güvenliği eğitimi kazaların önlenmesi, tedbirler alınası ve alınan bu tedbirlere uyulması noktasında önemli bir yaptırımdır.


İŞVEREN EĞİTİM VERMEK ZORUNDADIR


6331 sayılı kanuna göre işveren çalışanın iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almasını sağlamak zorundadır, eğitim düzenli aralıklar ile ya da ortaya çıkan risklere göre tekrarlanmalıdır. Resmî gazetede yayınlanan ve yürürlüğe giren yönetmeliğe göre işveren eğitim için uygun alan, gerekli malzeme temini, program hazırlama, işçinin eğitime katılma ve programdan sonra katılım belgesi düzenleme yükümlülüğüne tabidir. İstanbul İş sağlığı ve güvenliği eğitimi kapsamında işyeri temizliği, çalışma mevzuatının anlatımı, çalışanların hakları, iş kazaları ile meslekten kaynaklanan hastalıklar, yangın eğitimi, ilkyardım eğitimi ve iş ile ilgili teknik konular hakkında bilgiler verme yer almalıdır. iş sağlığı ve güvenliği eğitimi işçinin her anlamda korumayı sağladığı gibi çalışma performanslarına da yansımaktadır.


DEVLET, İŞVEREN VE İŞÇİNİN AYRI AYRI SORUMLULUKLARI BULUNMAKTADIR


İş güvenliği konusunda devlet, işveren ve işçinin ayrı ayrı sorumlulukları bulunmaktadır, iş sağlığı ve güvenliği koruma adına kendini geliştirmeli alınan tedbirlere uymalı ve uymayan işyerlerini devlete bildirmelidir. İşveren, işçinin eğitim ve güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdür ve bu yükümlülüğünü yerine getirmelidir, devlet ise aldığı kanun ve yasaları uygulatmak zorundadır.


YASA İLE İŞÇİYE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA HAKKI TANINMIŞTIR

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ


4857 sayılı iş yasası maddesi ile işçiye iş sağlığı ve güvenliğini sağlama hakkı tanınmıştır düzenlemede amaç işçiye de kendi iş sağlığı ve güvenliği eğitimi sorumluluğunu yüklemektir. İşçi yasaya göre iş sağlığı ve güvenliği kuruluna bildirerek işyerinde bu konuda çalışma talebinde bulunabilir ayrıca işçi tedbirler alınana kadar çalışmama hakkına da sahiptir ve bu süre yasada net bir tarih belirtilerek belirlenmemiştir. İşçi aynı zamanda çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının illerde bulunan müdürlüklerine verecekleri dilekçe çerçevesinde işyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ve gerekli tedbirlerin alınması talebini iletme hakkına da sahiptir. Ülkemizde halen milyonlarca işçi tüm bu haklarını bilmemektedir oysa her çalışan bu hakkını kullanmalıdır bu sayede iş kazaların önüne büyük bir oranda geçilebilir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
Tük Hakları Saklıdır - Kuantum İş Sağlığı ve Güvenliği © 2020 -