İŞ YERİ HEKİMİ DANIŞMANLIĞI

Anasayfa / Hizmetlerimiz / İŞ YERİ HEKİMİ DANIŞMANLIĞI

İŞ YERİ HEKİMİ DANIŞMANLIĞI

Yükseköğretim kurumu onayı bulunan, doktorluk diplomasına sahip, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilen, iş sağlığı ve iş güvenliği alanında çalışması için işyeri hekimlik belgesi olan hekimlik hizmetleri yani iş yeri hekimi danışmanlığı hizmeti ortak sağlık ve güvenlik birimi firmaları tarafından sağlanmaktadır.  

 

İŞ YERİ HEKİMİ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU

 

Görevi iş yerlerinde ki sağlık hizmetlerini yürütmek olan iş yeri hekimleri iş kazaları ile meslek hastalıklarının en aza inmesi adına önemli bir görev üstlenmektedir. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu tüm sektörlerde ki kamu ya da özel işyeri ayırımı yapmaksızın bütün işyerlerinde iş yeri hekimi çalıştırma zorunluluğu getirmiştir, bu nedenle işyerlerinin uzman bir destek alması ve iş yeri hekimi hizmeti veren firmalar ile görüşmeler yapması gerekir. 

 

İŞ YERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ

 

İş yeri hekimi danışmanlığı hizmeti sunan profesyonel birimlerde ki iş yeri hekimlerinin görevleri kanunda şu şekilde belirtilmiştir. İş sağlığı ve güvenliği konusunda rehberlik yapmak, risk değerlendirmesinde bulunmak, işverene önerilerde bulunmak, alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak takibini yapmak. İş sağlığı güvenliği ile ilgili alınması gereken önlemleri yazılı halde işverene iletmek.

 

HEKİM İLGİLİ BİRİMLERLE İŞBİRLİĞİ YAPAR

 

İş sağlığı ve güvenliği hizmeti kapsamında çalışanların periyodik sağlık kontrolleri ile işe giriş muayenelerini yapmak, iş kazaları ya da meslek hastalıklarının nedenlerini araştırarak tekrar etmemesi adına önlemler almak, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek, işyerinin hijyen kurallarını uymasını sağlamak, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimler vermek, sağlık denetimleri konusunda ilgili birimler ile işbirliği yapmak. 

 

İŞ YERİ HEKİMİ ÇALIŞMA SÜRELERİ

 

İŞ YERİ HEKİMİ DANIŞMANLIĞI

 

İş yeri hekimi danışmanlığı kapsamında iş yeri hekimi az tehlikeli işyerlerinde çalışan başına en az 5 dakika, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika ve çok tehlikeli kategorisinde yer alan işyerlerinde ise çalışan başına ayda en az 15 dakika çalışma süresi ile görevlendirilmek zorundadır. İş yeri hekimi çalışma ortamında ki risklerin en aza inmesi, iş gücü kayıplarının önüne geçilmesi açısından önemli bir görevi de üstlenmektedir.

İŞ YERİ HEKİMİ DANIŞMANLIĞI
Tük Hakları Saklıdır - Kuantum İş Sağlığı ve Güvenliği © 2020 - Seo Hizmeti