RİSK ANALİZİ HİZMETİ

Anasayfa / Hizmetlerimiz / RİSK ANALİZİ HİZMETİ

RİSK ANALİZİ HİZMETİ

İşin tehlike sınıfına ve çalışan personel sayısına bakılmaksızın 01/OCAK/2013 tarihinden itibaren risk analizi hizmeti almak suretiyle iş yeri için risk analizi yaptırılması zorunludur. ÇSGB’nın risk değerlendirmesini yaptırmayanlarla ilgili uygulaması nedir?

4 bin-12 bin TL arası para cezası uygulanır.
Ayrıca aykırılığın devam ettiği her ay için ayrıca para cezası uygulanır.

 

 GEÇERLİLİK SÜRESİ NE ZAMANA KADARDIR?

 

-Tehlike sınıfına göre tekrarlanmalı.
-Çok tehlikeli iş yerlerinde 2 yılda bir
-Tehlikeli iş yerlerinde 4 yılda bir
-Az tehlikeli iş yerlerinde 6 yılda bir

 

Her iş bir risk taşır. Bu riskin büyüklüğü yapılan işe göre değişir. Alınan önlemlerle risklerin azaltılması ve olabilecek felaketleri önlemesi beklenir. Risk analizi yaptırmak bu yüzden çok önemlidir. Bu sayede çalışan kişinin iş sağlığı ve güvenliği sağlanmış olur. Böylece her türlü maddi ve manevi kayıp önlenir. Kendini güvende hisseden çalışan işine daha çok konsantre olabilmektedir.

 

RİSK ANALİZİ NASIL YAPILMAKTADIR?


İş yerleri tıpkı iş yeri hekimi zorunluluğu gibi iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır. İş sağlığı uzmanının görevlerinden biri de risk analizi yapmaktır. Bu analizin adımları şunlardır. Öncelikli olarak işyerinin ya da çalışılan ortam neresi ise o yerin tehlike durumu araştırılır. Bu çevresel bir faktör ya da makineye bağlı bir durum olabilir. Risk oluşturan etmen bulunur. Bulunan bu etmen hangi koşullarda hangi zararları oluşturuyor tespit edilir. Dikkate alınan bu etmenin şiddeti belirlenir. Yani olası durumda çalışan kişiye ne kadar zarar verebileceği araştırılır. Daha sonra kimler yüzünden olabileceği araştırılır.

 

RİSK HANGİ DURUMLARDA ORTAYA ÇIKABİLİR?

 

Bu oradaki başka bir çalışan, doğal ortam, işveren ya da çalışanın kendisi olabilir. Bu oluşabilecek kaza kime bağlı olabilir ise bu konuda hangi önlemlerin alınacağı belirlenir. Oluşabilecek durum hangi koşullar sağlanarak giderilir sorusu yönlendirilir. Böylece soruna çözüm bulunur ve uygulanır. Veriler elde edilir. Oluşturulan veriler genel standartlar baz alınarak analiz edilir. Olasılık belirlenir ve belirlenen olasılı işverene sunulur.

 

RİSK ANALİZİ YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

Risklerin elde edilen verilerle analizi yapılması önemli bir konudur. Ancak iş yerlerinin bu analizi bir kere yaptık deyip geçmemsi gerekir. Çünkü zamanla şartlar değişebilir. Şartlar değişmese bile bu analizi yaptırmak iş güvenliği için çok büyük önem teşkil eder. İş yerinin ne tür bir iş yeri olduğuna göre analiz sıklığı değişmektedir. İş yerlerinin farklılığına göre bu işlem en az 2 yılda bir en fazla da 6 yılda bir mutlaka yapılmalıdır. Ancak analizin yapılması gereken bazı özel durumlar oluşabilir. İstanbul risk analizi bu özel durumlar halinde hemen yapılmalıdır. Çünkü bu analizin yapılmasının amacı çalışan kişinin iş güvenliği ve sağlığının oluşturulabilmesidir. İş güvenliği ve sağlığı çok önemli bir konudur.

 

RİSK ANALİZİNİN YAPILIŞI KAÇ YILDA BİR OLMALIDIR?

 

RİSK ANALİZİ HİZMETİ

 

Örneğin bir işyeri kısa zaman önce risk analizi yaptırmış olabilir. Ancak o işyerinde bir kaza meydana geldi ise bu durumda tekrar analiz yaptırmak zorunda kalır. Bu çalışan kişi meslek hastalığına yakalanmış ise risk analizi mutlaka tekrar edilmelidir. İş yerinin tehlikesine göre de analiz sıklığı değişmektedir. Çok tehlikeli kategorisine giren işyerleri en fazla 2 yılda bir analiz yaptırmalıdır. Tehlikeli kategorisine giren bir işyeri 4 yılda ir mutlaka yaptırmalıdır. Az tehlikeli kategorisine giren bir işyeri 6 yılda bir analiz yaptırmak zorundadır.

RİSK ANALİZİ HİZMETİ
Tük Hakları Saklıdır - Kuantum İş Sağlığı ve Güvenliği © 2020 - Seo Hizmeti