İSTANBUL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Anasayfa / İSTANBUL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İSTANBUL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İş yaşamındaki güvenlik ve sağlığın kontrolü çok önemlidir. Çalışanların hem ruhsal hem bedensel sağlıkları ve iş güvenlikleri kontrol altında olmalıdır. İstanbul’da çok riskli işler bulunmakla birlikte az riskli işlerde bulunmaktadır. Ancak her iş risk taşır ve önlemini almak gerekir. Böylece iş yaşamında başa gelecek her felaket en aza indirgenmiş olur. İstanbul’da iş sağlığı ve güvenliği nasıl sağlanmaktadır?

İŞ GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANMALIDIR?
Güvenliğin sağlanmasında bazı önemli kurallar vardır. İş seçimine göre alınan kurallar değişmektedir. Ancak önemli kurallardan biri geneldir. Uzun iş saatlerinde çalışmak sağlığı kötü alanda etkiler. Ve yapılan işe odaklanma durumu da azalır. Kişinin hem genel sağlığı hem de iş güvenliği tehlikeye atılmış olur. Mesleklere göre alınması gereken bir dizi önlem vardır. İstanbul’da iş sağlığı ve güvenliği diğer şehirlere göre daha zor olabilir. Çünkü İstanbul nüfusu en çok olan şehirdir. Bu da sağlıksız çalışma koşullarına elveriş vermektedir.

MESLEK TÜRLERİNE GÖRE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Kimyasal maddelerle uğraşan bir kişinin kimyasal maddelerle olan etkileşimin kaç saat olduğu, nasıl giyindiği, maddeye yaklaşımının ne şekilde olduğu soruları ve cevapları önemlidir. Böylece kişinin işteki güvenliği araştırılmış olur. Makineler ile çalışan bir insanın ne tür makineyle çalıştığı, makinenin aralıksız olarak mı çalıştığı gibi sorular o kişinin iş yaşamındaki güvenlik sorularının cevaplanmasında yardımcı olacaktır. Sürekli çalışan bir makineyle çalışan bir insanın mola vermesi çok kısa olur veya hiç olmaz bu da iş güvenliği ve sağlığını etkiler. Başka şekillerde de iş güvenliği araştırması yapılabilir. Kişinin çalıştığı ortam önem teşkil etmektedir. İş ortamının güvenliği ve koşulları çok önemlidir. Örneğin yüksekte çalışan biri -örnek verilecek olursa plaza camları silen çalışan kişi- güvenliği nasıl sağlanmalıdır ki bir zarar görmesi engellensin?

NE GİBİ DURUMLARDA RİSK OLUŞUR?
Yüksekten düşme durumunun nasıl önüne geçilmeli ve ne şekilde önlemler alınmalı gibi soruların cevaplanması gerekmektedir. Güvencesi bulunmayan koşullar güvenli hale getirilmelidir. Çalışan kişinin risk taşıyan davranışlardan kaçınması gerekmektedir. İş kazalarının oluşmaması için kişi hangi işi uygun bir şekilde yapabilecek beceriye sahipse o işe konulmalıdır. Risk değerlendirmeleri yapılmalı ve denetim sürekli olarak olmalıdır. Bu tür çalışmaları yapması gereken yerler işyerlerine bağlı olan güvenlik şirketleri veya devlet kurumlarıdır. Bu tür yerlerin denetimde ve uygulama da bilgi ve tecrübe sahibi kişiler olması gerekmektedir. Çalışan kişilerin de bu konuda bilinç sahibi olmaları gerekmektedir. İş güvenliği alanında hangi haklarının bulunduğunu bilmek kendilerine ve ailelerine olan sorumluluklarıdır. Herhangi bir sorun olduğunda nasıl davranmaları gerektiğini bilmeleri gerekmektedir. İstanbul iş sağlığı ve güvenliği sağlanması önemlidir. Kişi Bu konuda ne kadar bilinçlenirse hakkını da aynı oranda arayabilecektir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ
Çalışanların her konuda sağlıkların korunması işverenlerin önceliği olmalıdır. Bedensel ruhsal ve sosyal hayatlarını en iyi olacak konumda tutabilmek gerekir. İş güvenliği ve sağlığı sadece iş yaşamındaki sağlık ve güvenlik olarak değerlendirilemez. Dünya Sağlık Örgütü bu tanımı daha geniş kapsamlı yapmaktadır ve tam bir iyilik hali olarak tanımlamıştır. İş Güvenliği ve sağlığının amaçları şunlardır. Çalışanların korunmasının sağlaması, güvenli ve sağlıklı olabilecek çalışma ortamı yaratmak, işin risklerine göre önlemler olarak risk durunu ortadan kaldırmaktır. Tehlikeli bir makine ile çalışıyorsa teması en aza indirgenmeli ve koruyucu giyecekler giyinip sürekli kontrol halinde olunmalıdır. İstanbul’da İş Sağlığı Ve Güvenliği bu şekilde sağlanabilir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINDA ÖNEMLİ ETKİLER
İstanbul iş sağlığı ve güvenliği sağlanmasının amacı çok yönlüdür. Başka bir amacı da işletmelerin korunmasıdır. Yani kaza olabilecek durumları öngörüp onlara göre önlem alınırsa işletmenin hem itibarı korunur hem de olabilecek maddi manevi zarar önlenmiş olur. Son olarak iş güvenliği ve sağlığının amacı üretimin korunabilmesi içindir. Üretimin devamlılığını sağlamak önemlidir. Çünkü herhangi olası bir kazada işyeri üretime ara verebilir ya da yeni bir işçi arayışına girip zaman kaybı yaşayabilir. Ayrıca kendini güvende ve sağlıklı hisseden çalışan işini daha iyi yapmaya çabalar. Bunun sonucunda da daha verimli bir üretim ortaya çıkacaktır.

İŞ KAZALARININ NEDENİ NEDİR?
İstanbul iş sağlığı ve güvenliği sağlanmaması durumunda kazalar olabilir. Kazaların nedeni birçok etmene bağlı olabilir. Yönetimden kaynaklı olabilir. Eğitim eksikliği gibi konular ya da yönetimin yetersizliği, gerekli iş güvenliği kurallarına bağlı kalınmaması, yeterli olmayan sağlık kontrolü gibi etmenler yönetime bağlıdır. Makineye bağlı olarak da kazalar gerçekleşebilir. Ekipmanın yetersizliği, ekipmanın gerekli kontrollerinin yapılmaması sonucu arızalanmalar, koruyucu sistemin iyi çalışmaması gibi etmenler de makineye bağlı olarak değişebilir. Çevre koşulları da önemli bir etkendir. Çalışma bilgisinin eksikliği, doğal ortamda veya işyerinde olan çevresel etmenler, çalışma yerinin uygunsuzluğu gibi faktörler güvenliği ve sağlığı etkilemektedir.

ÇALIŞAN KİŞİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN BİLİNÇLİ OLMASI
En son etmen ise insana bağlı olarak gelişen etmenlerdir. Kişinin genel psikolojisi, işyerindeki huzurunun sağlanması, uykusuzluk, dikkatsiz davranışlar ve unutkanlık gibi faktörlere bağlı olarak da kazalar yaşanabilmektedir. İstanbul trafiğini yaşamak zorunda olan bir çalışan araba kullanırken herhangi bir dikkatsizlik sonucunda kaza yapma olasılığı artar. Ya da kaynak yapan bir insan bir anlık dalgınlık ya da unutkanlıkla gözüne ya da eline zarar verebilir. Bu yüzden gerekli önlemleri almak ve kişinin kendi sağlığına dikkat etmesi önemli etkenlerdendir. İstanbul İş Sağlığı Ve Güvenliği bu şekilde sağlanabilir.
Tük Hakları Saklıdır - Kuantum İş Sağlığı ve Güvenliği © 2020 - Seo Hizmeti